JEERA RICE

जीरा राइस साहित्य तांदूळ . . . . . . . . . . १ वाटी जीरे . . . . . . . . . . . . १ … Continue reading JEERA RICE

SHRIKHAND

SHRIKHAND In India, New Year is celebrated in various ways and known by different names in different state. In KASHMIR, it is known as NAVREH. In south Indian states like … Continue reading SHRIKHAND

श्रीखंड

श्रीखंड (shrikhand) गुढीपाडवा म्हणजे जेवणाच्या ताटात भात, भाजी, पोळी, कुरडईंसोबत गोडाला श्रीखंड हवेच ! असा अनेक घरातला नियम आहे. सकाळी घरात पूजा झाल्यानंतर कडूलिंबाचा पाला खाल्ला जातो. मग त्या कडवट … Continue reading श्रीखंड