Cutlet Urvashi Spl.

उर्वशी माझी छोटीशी, अवखळ, नटखट मुलगीबाबांची अतिशय लाडकी.लहान भाऊ सौरव त्याचा ताई वर भलताच जीव आहे , सतत तिच्या मागे लागणार, पळणार आणि भांडणार. तिने आई ग !! केलं की … Continue reading Cutlet Urvashi Spl.

BREAD CUTLET

INGREDIENTS POTATO medium(boiled)                     3-4 GREEN PEAS                                          1/2 bowl CABBAGE finely chopped                     1/2 bowl CORIANDER powder                             1/2 TSP GREEN CHILLI paste                            1/2 TSP RED CHILLI powder                             … Continue reading BREAD CUTLET