आंबोळी

आंबोळ्या / खापरोळी ह्या कोकण स्पेशल पाककृती पैकी एक म्हणाव्या लागतील.
खर तर तुम्हांला साहित्य वाचून अस वाटेल कि हे तर डोश्याच साहित्य आहे. अगदी बरोबर पण याची करण्याची पद्धत वेगळी आहे त्यामुळेच ते डोश्यापेक्षा वेगळे लागतात. आंबोळी डोश्याप्रमाणे पातळ व क्रिस्पी नसते तर जाडसर आणि मऊ असते. आंबोळीला छान जाळी पडते.

आंबोळीचे पीठ

जाडे तांदूळ ५०० ग्रॅम
उडीद डाळ ५० ग्रॅममेथी दाणे १/२ टीस्पूनगिरणीतून जाडसर/रवाळ/खसखशीत दळून आणावे.डब्यात भरून ठेवावे .

साहित्य

आंबोळीचे पीठ १ कप
मीठ चवीनुसार
पाणी अंदाजे १+ १/४ कप (थोडस कमी-जास्त)

 

कृती

पिठात पाणी मिसळून सरसरीत भिजवावं व सर्व गुठळ्या मोडून घ्याव्यात.

हे मिश्रण एका डब्यात भरून उबदार जागी रात्रभर ठेऊन द्यावे.

करतेवेळी मीठ घालून छान ढवळून घ्यावे.

नॉन-स्टीक तवा किंव्हा बीडाची “कावील” गरम करावी (तवा)

चमच्याने किंवा कांदा अर्धा कापून, त्याने तव्याला तेल लावावं. ऑईल स्प्रेचा सुद्धा वापर करता येईल. नारळाच्या शेंबीने पण कावीलला तेल लावायची पद्धत आहे .

तवा चांगला गरम झाला कि वाटीने किंवा पळीने तव्याच्या कडे पासून मध्यापर्यंत हे मिश्रण गोलाकार ओतावे.

झाकण ठेऊन २-३ मिनिटे शिजू द्यावे. कडा सुटताच उलटे करावे व १-२ मिनिटे शिजू द्यावे.

आंबोळी तयार………

चिकन , मटण किंवा काळे वाटाणे आमटी / चणे आमटी सोबत पण मस्त लागते.

2 Replies to “आंबोळी”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s