आवळा सुपारी—

१/२ किलो आवळे

१/२ किलो साखर..

काळे मीठ्,जिरे+मिरेपुड्,साधे मिठ चवीनुसार

साधारण प्रत्येकी पाउण चमचा लागेल पण मिरेपुड मात्र पाव चमचाच घालावी..[चाट मसाला घातला तरी चालेल]

आवळे धुवुन एका बाऊल्/पातेली/ताटली/झिपलोक च्या पिशवीत ठेवुन फ्रीजर मध्ये २ दिवस ठेवावे..

२ दिवसांनी फ्रीजर मधुन बाहेर काढुन एका ताटात्/परातीत काढुन ठेवावे..

साधारण २-२ १/२ तासानी हे आवळे तडकलेले दिसतील..

आता प्रत्येक आवळ्याच्या कळ्या सोडवुन घ्याव्या..बी सहजपणे विनासायास निघते..

या फोडीत साखर मिसळुन उन्हात ठेवावे वर जाळी ठेवावी..म्हणजे हवेतला कचरा त्यात पडणार नाही..

साखरेचा पाक सुटेल..

दुसरे दिवशी पुन्हा उन्हात ठेवतेवेळी त्यात मीठ जिरेपुड वगेरे आपल्या आवडीप्रमाणे घालावे..

दिवसभरात २-३ वेळा ढवळावे..

कडक ऊन असेल तर ३ दिवसात त्यातील पाक आळतो..

२ दिवसानी भांडे बदलुन परातीत पसरावे म्हणजे लौकर वाळेल..

जरा ओलसर असतानाच बाटलीत भरुन ठेवावी..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s